نوشته شده توسط حامد غلامحسینی |

غذاهای امارات

هوموس (  Hummus)

این غذا متشکل از خمیر سیر و نخود است .

تبوله (  Tabbouleh)

بیس اصلی این غذا را بلغور گندم با نعناع و جعفری تشکیل میدهد .

گجی ( ا Ghuzi)

گجی همان بره کباب شده با برنج و دانه های روغنی است که میان مردم امارات بسیار محبوبیت دارد.

دلمه مو (  Warak enab)

همان دلمه ی خودمان با اندکی تغییر و ادویه های عربی که آن را تبدیل به غذایی خاص و معروف در امارات کرده است.

از دیگر غذای این کشور میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

شاوارما Shawama ) ،‌ خمیر و کباب (  Khameer and chebab ) ، فلافل (Falafel  ) ، حمور (Hamour  ) ،‌ دونات (Luqaimat )

مقاله‌های دیگر