اطلاعات هتل

آدرس : Al Rigga Road, Dubai, United Arab Emirates