نوشته شده توسط فاطمه حسینی |

لغو پرواز های اطلس گلوبال

شرکت هواپیمایی اطلس گلوبال ( اطلس جت) روز جمعه 14 فوریه بصورت رسمی اعلام ورشکستگی کرد.

این شرکت که از چند روز پیش تمامی پروازهای خود را ابطال نموده تا به این لحظه نسبت به استرداد وجه بلیط های فروخته شده به مسافرین اظهار نظری نکرده است.

مقاله‌های دیگر