تور ارمنستان

( تاریخ شروع: 98/02/02 تاریخ پایان: 98/02/31 )
تهران
ایروان
3 شب
تهران

هتل‌ها

نام هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
2290000 تومان 2690000 تومان 1490000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 185000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 300000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 70000 تومان
2390000 تومان 2890000 تومان 1790000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 230000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 380000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 165000 تومان
2490000 تومان 2790000 تومان 1790000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 250000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 350000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 165000 تومان
2590000 تومان 3390000 تومان 1590000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 285000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 555000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 95000 تومان
2630000 تومان 3090000 تومان 1790000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 300000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 445000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 165000 تومان
2670000 تومان 3090000 تومان 1890000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 310000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 460000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 205000 تومان
2930000 تومان 3890000 تومان 1790000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 400000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 715000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 165000 تومان
2950000 تومان 3790000 تومان 1790000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 405000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 690000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 150000 تومان
2990000 تومان 3890000 تومان 1790000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 420000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 715000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 165000 تومان
3010000 تومان 3890000 تومان 1790000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 425000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 705000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 165000 تومان
3030000 تومان 3890000 تومان 1990000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 435000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 715000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 230000 تومان
3030000 تومان 3890000 تومان 1990000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 435000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 715000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 230000 تومان
3190000 تومان 4290000 تومان 2290000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 480000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 825000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 165000 تومان
3190000 تومان 4290000 تومان 1790000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 480000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 825000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 310000 تومان
3250000 تومان 4490000 تومان 1790000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 505000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 895000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 165000 تومان
3350000 تومان 4290000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 540000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 850000 تومان
3420000 تومان 5090000 تومان 1890000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 560000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 1110000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 165000 تومان
3590000 تومان 4590000 تومان 1790000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 620000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 945000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 165000 تومان
3590000 تومان 5090000 تومان 1790000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 620000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 1080000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 150000 تومان
3640000 تومان 4990000 تومان 1690000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 640000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 1080000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 110000 تومان
3690000 تومان 4890000 تومان 2190000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 650000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 1030000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 285000 تومان
3990000 تومان 5590000 تومان 1990000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 760000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 1290000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 215000 تومان
4090000 تومان 5290000 تومان 2190000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 900000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 1640000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 205000 تومان
4450000 تومان 6790000 تومان 1990000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 900000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 1640000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 205000 تومان
4490000 تومان 6590000 تومان 2290000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 910000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 1600000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 310000 تومان
4690000 تومان 6590000 تومان 2090000 تومان 1350000 تومان
شب اضافه اتاق دو تخته: 985000 تومان شب اضافه اتاق یک تخته: 1600000 تومان شب اضافه کودک با تخت: 245000 تومان

اطلاعات تور

مبدا تهران
مقصد ایروان
نوع سفر هوایی - ماهان ایر
مدت اقامت 3 شب
خدمات تور
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • تورلیدر فارسی زبان
مدارک و قوانین
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
توضیحات

پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 290000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد.

تورهای مرتبط