هتل کیمالا

Keemala

booking.com

اطلاعات هتل

آدرس :