تور لبنان

لبنان کشوری کوهستانی در غرب آسیا و در کنار کرانه خاوری دریای مدیترانه و پایتخت آن شهری بندری بیروت (عروس شهرهای خاورمیانه) است. این کشور از شمال و شرق با سوریه، از جنوب با فلسطین و از غرب با دریای مدیترانه همسایه است. واژه لبنان برگرفته از واژه سامی لبن به مفهوم قله های سفید کوهستان های لبنان است. از آنجا که مردم لبنان در ۶۰ سال گذشته به شهرنشینی روی آورده اند، بیشتر جمعیت این کشور در شهرها به ویژه در پایتخت و شهرهای حاشیه آن سکنی گزیده اند.